Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Tytuł projektu: Nowy zawód szansą na sukces

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-06-30

Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie

Wartość Projektu wynosi: 1 907 172,31 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 621 096,46 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 262 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 30.06.2019 r.

Nazwa wnioskodawcy:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński,
ul. Zawiszy Czarnego 16,
35-082 Rzeszów

Partner:

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
ul. Szarych Szeregów 5,
35-114 Rzeszów

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Szczególnie zapraszamy osoby:

  • w wieku 50+
  • zam. na obszarach wiejskich
  • wykształcenie co najwyżej zawodowe
  • osoby pozostające bez zatrudnienia
  • kobiety

Zadania przewidziane w projekcie to:

  1. Operator ciężkich maszyn budowlanych
  2. Operator żurawi i monter rusztowań
  3. Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy
  4. Kurs prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy